Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Mts. Sytsma & zn.

Het is niet toegestaan om deze website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiƫren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mts. Sytsma & zn. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.

Mts. Sytsma & zn behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.  Mts. Sytsma & zn. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

De koffie staat altijd klaar!

Een telefoontje..
Of via :

contact